Paglabag sa Karapatang Pantao

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kaniyang kapuwa, at sa dignidad niya bilang tao?

  • karapatang pantao
  • karapatang natural
  • karapatang sibil
  • minanang karapatan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics