Migrasyon: Mga Epekto sa Lipunan, Pulitika, at Kabuhayan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa paglipat ng isa o grupo ng mga tao patungo sa ibang lugar upang doon ay humanap ng kabuhayan o manirahan nang pansamantala o pangmatagalan?

  • migrasyon
  • paglalakbay
  • remittance
  • pull factor

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics