Migrasyon: Mga Dahilan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Ano ang tawag sa paglipat ng tao o mga pangkat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon ay maghanapbuhay o manirahan?

  • migrasyon
  • liberalisasyon
  • globalisasyon
  • deregulasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics