Mga Pangunahing Institusyong Nagsusulong ng Globalisasyon

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa isang sistema ng matitibay o subok na at laganap nang mga panuntunang panlipunan o social rules, na siya namang humuhubog sa mga kilos at ugnayan ng mga tao?

  • institusyon
  • tradisyon
  • globalisasyon
  • komunidad

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics