Mga Katangian ng Aktibong Mamamayan sa mga Gawaing Pansibiko

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pang-Edukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan (Civics and Citizenship)

Sample Question

Ano ang tawag sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan at bansa para sa ikabubuti ng nakararami?

  • gawaing pansibiko
  • gawaing pampubliko
  • gawaing pang-ekonomiya
  • gawaing pampolitika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics