Mga Karapatang Pantao

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang tawag sa mga karapatang likas sa mga tao, anuman ang lahi, kasarian, pinagmulan, kulay, relihiyon, wika, at iba pang kalagayan?

  • karapatang pantao
  • katutubong karapatan
  • saligang karapatan
  • karapatang politikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics