Mga Hamon sa Pagtamo ng Sustainable Development: Poverty

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa kondisyon o kalagayang ang isang indibidwal, pamilya, o komunidad ay walang kakayahang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan dahil sa kakulangan o kawalan ng pera, kabuhayan, o ari-arian?

  • kahirapan
  • kakapusan
  • pagiging inutil
  • katamaran

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics