Mga Hamon sa Pagtamo ng Sustainable Development: Health Inequalities

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa hindi pagkakapantay-pantay ng kalagayan ng kalusugan sa pagitan ng mga tao sa isang bansa at sa pagitan ng mga bansa?

  • health inequalities
  • world health concerns
  • health sustainability
  • poverty

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics