Mga Hamon sa Pagtamo ng Sustainable Development: Energy Sustainability

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa pagtugon sa pangangailangan sa enerhiya ng kasalukuyang panahon at pagtiyak na hindi maisasa-alang-alang ang kakayahan ng susunod na henerasyong tugunan ang kanilang pangangailangan?

  • energy sustainability
  • sustainable energy
  • renewable energy
  • sustainable development

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics