Katatayuan ng Kababaihan, Lesbians, Gays, Bisexuals, at Transgenders sa Iba't Ibang Bansa at Rehiyon

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang tawag sa isang uri ng oryentasyong sekswal na ang nasa uring ito ay may atraksiyong sekswal at romantikong pag-ibig sa lalaki at babae?

  • bisexual
  • gay
  • lesbian
  • transgender

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics