Iba't Ibang Uri ng Kalamidad sa Komunidad at Bansa: Pagputok ng Bulkan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa puwang o siwang sa ibabaw ng lupa, karaniwang nasa anyong bundok o burol?

  • bulkan
  • crater
  • sinkhole
  • kuweba

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics