Iba't Ibang Uri ng Kalamidad sa Komunidad at Bansa: Paglindol at Tsunami

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Anong kalamidad ang tinutukoy?

Biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim

  • lindol
  • tsunami
  • bagyo
  • baha

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics