Iba't Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pang-Edukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan (Civics and Citizenship)

Sample Question

Ano ang gawaing pansibiko?

  • Nakatutulong upang punan ang pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natutugunan ng pamahalaan
  • Kinabibilangan ng mga retiradong mamamayan lamang na may sapat na panahon sa mga gawaing pansibiko
  • Mga aktibidad ng mga propesyonal mula sa pribadong sektor na nagbibigay ng serbisyong may bayad
  • Mga proyekto ng pamahalaang naglalayong makamit ang ikabubuti ng nakararami

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics