Iba’t Ibang Estratehiya at Polisiya sa Pagtamo ng Sustainable Development

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Noong 2002, ang UN Department of Economic and Social Affairs ay gumawa ng patnubay para sa paghahanda ng sustainable development strategy. Ano-anong prinsipyo ang pinagbabatayan nito?

  • pagsasama-sama ng layunin
  • malawak na partisipasyon
  • paghubog ng kakayahan
  • resulta at implementasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics