Graft and Corruption: Mga Uri at Pamamaraan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Alin ang tumutukoy sa salitang graft?

  • Ang pagbubulsa ng opisyal ng pamahalaan sa malaking bahagi ng kanyang pork barrel.
  • Ang pagbibigay ng impormasyon ng pamahalaan tungkol sa SALN ng mga konggresista.
  • Ang pagsasampa ng kasong katiwalaan sa mga hukuman at sa Sandiganbayan.
  • Ang paghirang ng bise-presidente sa kanyang anak bilang kanyang Chief of Staff.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics