Graft and Corruption: Epekto sa mga Mamamayan, Kabuhayan, at Lipunan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Ano ang maling paggamit at pag-abuso sa kapangyarihan ng isang taong nasa posisyon para sa kanyang pansariling interes?

  • graft and corruption
  • bribery and extortion
  • check and balance
  • money and power

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics