Gender Roles sa Iba't Ibang Larangan at Institusyong Panlipunan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang nangyari noong ika-20 siglo na may kaugnayan sa gender role nang simulang kumalat ang mga Kanluraning kaalamang makabago?

  • Ninais ng kababaihan ang pantay na karapatan tulad ng pag-aaral sa kolehiyo at paghahanapbuhay.
  • Lalong napagtibay ang papel ng kalalakihan bilang pangunahing tagapagpasya sa kanilang mga pamilya.
  • Pinigilan ng pamahalaan ang pagpasok ng malalakas na impluwensiyang Kanluranin sa bansa.
  • Pinaigting ang konserbatibong estilo ng pamumuhay ng mga mamamayan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics