Epekto ng Pakikilahok sa mga Gawaing Pampulitika

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pang-Edukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan (Civics and Citizenship)

Sample Question

Ano ang tawag sa mga aksiyong ginagawa sa pamamagitan ng Internet bilang pagsuporta sa kagalingang pampolitika o panlipunan na nangangailangan lamang ng kaunting panahon o pakikilahok?

  • slacktivism
  • relativism
  • blogging
  • political efficacy

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics