Diskriminasyon sa Kasarian

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang pagkakakilanlan ng isang indibiduwal bilang lalaki o babae batay sa biyolohikal na katangian?

  • sex
  • gender
  • diskriminasyon
  • kultura

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics