Climate Change: Mga Programa, Polisiya, at Patakaran

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Alin ang mga sumusuporta sa konsepto ng climate change?
.

  • Ang pagdalas ng matitinding pagbagyo at tagtuyot na hindi pangkaraniwang nangyayari.
  • Ang pagbabago ng klimang kaakibat ang matinding pagtaas ng temperatura ng mundo.
  • Ang pagpapanatili ng mga pamahalaan sa isang mundong kaaya-ayang tirahan.
  • Ang pag-aambag sa sustainable development na pakikinabangan ng susunod na henerasyon.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics