Climate Change: Aspektong Pulitikal, Pang-ekonomiya, at Panlipunan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang climate change?

  • Pagbabago ng klima sa buong mundo
  • Pagtagal ng tag-init sa isang rehiyon
  • Paglamig ng klima sa hilaga ng mundo
  • Malakas na buhos ng ulan sa buong taon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics