Ang Unemployment

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tinutukoy?

Kalagayang kapag ang isang tao ay pursigidong naghahanap subalit walang makita o makuhang trabaho o pagkakakitaan

  • unemployment
  • full employment
  • employment
  • underemployment

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics