Ang Sustainable Development

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tinutukoy ng pahayag na ito?

Pag-unlad na tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon na hindi naikukompromiso ang kakayahang tugunan ng susunod na salinlahi ang kanilang pangangailangan

  • sustainable development
  • environmental development
  • waste management
  • common future

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics