Ang Reproductive Health Law

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ipinakakahulugan nito na ang mga tao ay dapat magkaroon ng responsable, kasiya-siya at ligtas na sex life, at may kakayahang magparami at kalayaang magdesisyon ukol dito. Ano ito?

  • reproductive health
  • reproductive health bill
  • responsible health law
  • responsible parenthood

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics