Ang Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa anumang pangyayari, ideya, opinion, o paksa sa kahit anong larangan na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon?

  • kontemporaryong isyu
  • kasaysayan
  • print media
  • mahalagang balita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics