Ang Kalidad ng Edukasyon sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pang-Edukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan (Civics and Citizenship)

Sample Question

Ano ang tawag sa isang patakaran o pamamalakad na tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng salik na may kinalaman sa pormal na pag-aaral sa isang bansa o lugar?

  • sistemang pang-edukasyon
  • patakaran ng bansa
  • pamamalakad ng pamahalaan
  • sistemang pangkarunungan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics