Ang Globalisasyon

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

Sample Question

Ano ang tawag sa proseso ng interaksiyon at integrasyon ng mga tao, kompanya, at pamahalaan ng iba’t ibang bansa o estado na nag-uudyok ng pandaigdigang kalakalan at pamumuhunan sa tulong ng kaalamang panteknolohiya?
.

  • globalisasyon
  • United Nations
  • pandaigdigang kalakalan
  • internasyonalisasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics